1 | <<< | 16 | >>> | 102 | ::: | ? | Jableczna - braciszkowie przy pracy w polu