1 | <<< | 56 | >>> | 95 | ::: | ? | Liwocz - ten Krzyz nie jest mniejszy